Tresnitt – Den eldste form for trykk

Tresnitt som metode

Den eldste form for trykk, tresnitt, er en relieffprosess der kniver og andre verktøy brukes til å skjære et design inn i overflaten på en treplate. De hevede områdene som blir igjen etter at blokken er kuttet, blir farget, og de senkede områdene blir igjen uten farge. Trykkfarge rulles over treplaten slik at fargen bare berører de opphøyde feltene, og plasseres på papiret. Når papiret løftes har man fått et speilvendt avtrykk av tegningen i treplaten. Tresnitt kan trykkes på en presse eller for hånd.

Bilde: F.v. Edvard Munchs “Pikene på Broen” og Albrecht Dürers “Flight in Egypt”.

Historisk teknikk

Albrecht Dürer (f.1471) og Edvard Munch (f. 1863) er to historisk viktige kunstnere som er kjent for å ta i bruk teknikken tresnitt. Tresnitt gir verket et unikt uttrykk, og teksturen på treverket er ofte synlig. Ved å bruke denne trykkteknikken beholder man følelsen av håndverk og håndlaget kvalitet. Prosessen med å skjære ut treblokken krever dyktighet, tålmodighet og presisjon. Hvert trykk blir unikt på grunn av prosessen, noe som tilfører individualitet til kunstverket.

Aktuelle tresnitt på Galleri GEO

I galleriet har vi flere eksempler kunstnere som har tatt i bruk tresnitt. Lars Sandås, som er aktuell med tresnittet “Gilgamesh and Enkidu in the Cedar Forest” på årets sommerutstilling er et godt eksempel på en kunstner som behersker tresnitt godt. For å fremheve den fine teknikken er verket innrammet i en sort ramme med trestruktur.

Bilde: Lars Sandås, Gilgamesh and Enkidu in the Cedar Forest

 SKURK har også brukt tresnitt som en sentral metode i sin serie “The Observer”. Skurk sier dette om serien: “Trykkene i serien er trykket rett fra trær som jeg har funnet. Trærne har blitt datert, og har fått tilegnet en hendelse som treet har levd gjennom / observert.”

Bilde: SKURK 

Det fins utallige mange forskjellige trykkemetoder, og vi har flere representert her hos oss. På nettsiden kan du sortere etter ønsket metode, og under trykk kan du for eksempel sortere etter bare tresnitt dersom det er denne metoden du er ute etter.