5 Grunner til å kjøpe Original Kunst

1. Original Kunst er Unikt

Kunstverket er laget for hånd av kunstneren, og er unikt. Ingen andre har akkurat dette kunstverket. Du vil aldri se det i gallerier, butikker eller hos venner; Det er bare ditt.

 

Detalj fra Luis Bivars “Invernarium”.

 

2. Kunstverket har en egen historie

Kunstneren har gått gjennom en prosess for å komme frem til akkurat ditt verk, arbeidet med det i mange timer, og til slutt signert med tilfredshet. Visjonen til kunstneren er i noen tilfeller veldig tydelig, men ofte er det åpent for tolkning, og du som eier av bildets syn blir det mest fremtredende. Et originalt maleri er en verdifull eiendel som har en dypere, personlig betydning for eieren. Akkurat dette kunstverket har vært på en reise fra kunstneren hadde en ide, til akkurat du la merke til det, og tok det med til ditt hjem; og så lever det videre inn i din historie.

 

Detalj fra Kristin Holm Dybvigs “Pink Sands”.

 

3. Et naturlig samtaleemne

Hvordan du oppdaget kunstneren, hva som gjorde at akkurat du falt for dette kunstverket, og hva det sier om deg, blir en del av historien til verket. Et originalt kunstverk blir som et smykke på veggen som alltid blir lagt merke til. Det blir naturlig å fortelle hvordan du oppdaget bildet, historien bak kjøpet, eller en anekdote om kunstneren, til de som kommer på besøk. Kanskje de ser noe annet enn deg? Disse samtalene er alltid interessante!

 

Detalj fra Jeanette Lafontines “Summer Night”

 

4. Nyanser og struktur

Original kunst lar deg se detaljer i penselstrøkene og finesser i strukturen som ikke hadde vært synlige i et trykk. Disse nyansene kan både være nydelige særpreg, og valg kunstneren har tatt for å få frem en bestemt følelse. Lag på lag har kunstneren bygget opp bildet som til slutt ble ditt. Originale malerier er rike i uttrykk, fordi kulminasjonen av kunstnerens kreative reise og oppdagelser frem til punktet at det er ferdigstilt er synlig i bildet. All prøving og feiling over år med finpusset håndverk resulterer i en sofistikert blanding av materialer, teknikk og visjon. Originale kunstverk er aldri perfekte, og det er det som er så fantastisk med de.

 

Detalj fra Manuel Portiolis “Icon”

 

5. Kjøpet støtter kunstneren og kunstmiljøet

En annen viktig grunn til å velge original kunst når du kan, er at du støtter kunsten, kunstnere og gallerier i samfunnet ditt. Vår kulturs kunstneriske mangfold avhenger av at kunstnere kan forsørge seg selv mens de skaper originale kunstverk. Kunstnere trenger at du ser, samhandler med, og ja, kjøper arbeidene deres slik at de kan fortsette å produsere fantastisk kunst.

 

Fra venstre: Ståle Gerhardsens “Bassisten”, “Saksofonisten” og “Vi er Alle Skog”

 

Til syvende og sist er det aller viktigste at du kjøper kunst med hjertet. Velg noe som passer til akkurat deg både personlig og økonomisk, enten det er trykk eller originaler!

 

Legg merke til at vi ikke har nevnt noe om kunst og verdi. Selv om originale kunstverk som oftest øker i verdi med årene ettersom kunstnerens priser øker, vil vi aldri anbefale å kjøpe kunst med tanke på å selge det videre. Det er ingen garanti for at investeringen din vil øke i verdi. Mitt forslag er at du kjøper det du faller for, og med tanken om å nyte det i mange år fremover! 

 

Se vårt utvalg av original kunst

For Galleri GEOs fulle utvalg av original kunst; se her.