Munoz i studio

Bli med inn i studioet til fotografen og kunstneren Francisco Munoz! Munoz er kjent både som fotograf og kunstner, og har vunnet flere prestisjefylte priser innen fotografi. Vi skal se nærmere på serien “Exposure and Mediums” og hvordan verkene ble til. I studioet til Munoz ble vi møtt med en varm velkomst i et studio som lyser kreativitet. Ved å lage plass til både fotografi og kunst i studioet har Munoz gitt seg selv rom og frihet til å være kreativ på alle måter. 

Munoz sin praksis kan beskrives kort som et kunstnerskap med fokus på eksperimentering og prosess. Han tester nye metoder hele tiden for å finne det riktige for hans visjon, og for videre utvikling. Han begynner med et fotografi som trykkes ut i svart-hvitt. Deretter legger han på mange lag med flere forskjellige medium.

“Metamorfose”, som betyr omdanning, oppstår når bildene fanges, og deretter utvikles gjennom fargede medier, som kan reflekteres i alle rom og tider. Det handler om å skape endring i bildet, men likevel beholde den samme estetikken. Fotografi fanger et øyeblikk i tid, mens maleri bringer din egen følelse av tid til arbeidet. Min prosess er å gjøre disse mediene like, og skape et nytt konsept av rom og tid for betrakteren. Jeg maler med forskjellige medier på bildene jeg har tatt. 

For Munoz er bevegelse i verkene viktig. De skal endre seg, og føles som de er i bevegelse når verket er ferdigstilt. Dette får han til ved å ta i bruk mange lag. På verkene fra serien “Exposure and mediums”, har han mellom 8-40 svært tynne lag med maling, som skaper denne gjennomsiktige og bevegelige effekten. En annen metode han bruker for å skape liv i verkene, er glitter som han lager selv av kråkesølv. Effekten glitteret har, er at det skinner forskjellig ut ifra hvor man står i rommet. Lagene er det som gjør verkene så unike, og som gjør at man blir stående og beundre de lengre. 

Verkene er lagd ved bruk av fotografi, kjemiske reaksjoner, glitter, lim, maling, salt og mer! For å kunne ta i bruk så mange forskjellige medium, har Munoz måttet eksperimentere seg frem til hva som fungerer. Det å utforske og finne nye unike måter å gjøre ting på står sentralt i Franciscos praksis.

Serien kan også sees på som en hedring av kvinner, morsrollen og omsorgen. Det er tydelig at han blir inspirert av de rundt seg, og dette gir enda et nytt lag til verkene. Se mer av kunsten til Francisco Munoz her.