Kunstner

Kristin Holm Dybvig

Kristin Holm Dybvigs kunstverk er en blanding av lyriske landskap og abstrakt fargediktning basert på minner og opplevelser. Kjærligheten til farger, kombinert med en fascinasjon av landskap uten spor av menneskelig aktivitet, er hovedingrediensene i, og inspirasjonen for kunstverkene hennes. Tidløsheten i landskapene forener opplevelsen av fortid og nåtid. Fargene inkarnerer den subjektive opplevelsen og løfter motivet fra sted til stemning.

Kristin sier: “Det er på fargespråket jeg føler meg mest hjemme, og det er på dette ikke-verbale språket jeg finner den sterkeste og kraftigste måten å kommunisere på. I landskap uten synlige spor av menneskeliv oppleves tidløsheten umiddelbart, den fascinerer og inspirerer og gjør det lett å føle seg forbundet til tider som har vært, til generasjonene før oss, til det å være resultatet av de elskende som kom før.

Uberørt natur blir i stadig økende grad rasert og redusert. Vil generasjonene etter oss kunne stå og kjenne på den samme tidløshet? Jeg ønsker å formidle min respekt og kjærlighet til naturen, og å sette vår flyktige tilværelse i kontrast til det som har vært, samt å gi oss bevissthet om hva vi står i fare for å miste. Dette gir et mørkere bakteppe og er en kontrast til den tidløse skjønnheten som trollbinder og påvirker meg så sterkt.

Jeg arbeider ut fra visuelle inntrykk og opplevelsen av steder, de konkrete minnene blekner og etterlater stemninger eller fargelagte inntrykk. Ved å bevare disse på papiret bringer jeg sammen fortid og nåtid, skapelsesprosessen er her å nå og resultatet blir til for fremtiden.”

Shop

Shop Kristin Holm Dybvig
  • Nyhet

    Demring

    Kristin Holm Dybvig kr 17,325.00
  • Pink Sands

    Kristin Holm Dybvig kr 36,210.00