ARBORETUM

Se naturen gjennom Bivars øyne

Botaniske malerier, intrikate og levende skildringer av blomster, planter og naturlandskap er det Luis Bivar er kjent for. Kunstverkene hans forteller om en lidenskap for botanikk, og feires for sin skjønnhet og evne til å transportere seerne til frodige landskap som myldrer av liv. Botaniske hager og skoger representerer et tilfluktssted hvor vi kan finne ro midt i naturen. I våre travle hverdagsliv virker Luis Bivars kunst som et friskt pust vi kan drømme oss bort i.

🌿 Se salgskatalog her.

Velkommen til en kunstutstilling som poengterer den betydningsfulle rollen naturen spiller i en stadig mer hektisk og urbanisert verden! Utstillingen består av verk i ulike størrelser og prisklasser. Teknikkene han bruker er collage, maleri og tegning.

Luis Bivar (f.1965) skal transportere bergens-publikummet fra hektiske hverdager til et salgs tilfluktssted hvor vi kan finne ro, representert gjennom naturen i hans lerreter. Kunstutstillingen har fått tittelen “ARBORETUM” (latin for botanisk hage viet til trær). Portugisiske Luis Bivar har etablert seg som et interessant kunstnernavn internasjonalt, inkludert i Norge hvor han er representert av flere gallerier. Hele sin karriere har han vært opptatt av eksperimentering, og collage og blandingsteknikker er det som etter hvert ble formspråket som kunne vise hans visjon på beste måte. Disse teknikkene gir kunsten en slags tredimensjonal effekt hvor de ulike teksturene og teknikkene er synlige i hvert enkelt bilde. 

Kunstutstillingen forteller om en lidenskap for botanikk, og en søken etter et fristed. Luis’ kunst kan sees på som drømmeaktige opplevelser som inviterer nysgjerrige sinn til å komme nærmere for å se de små detaljene i de travle naturlandskapene. “Botaniske hager og skoger blir et fristed hvor vi kan finne ro midt i naturen” sier Luis Bivar om utstillingen. Kunstneren understreker det intime båndet og med-avhengigheten mellom menneskeheten og den naturlige verden. 

Utstillingens varighet: 03.05-01.06

For salgshenvendelser kontakt oss på post@gallerigeo.no

 

English:

Luis Bivar is a multidisciplinary contemporary artist known for his botanical paintings.
He lives and work in Portugal and has gained recognition for his intricate and vibrant depictions of flowers, plants, and natural landscapes.

Bivar’s paintings exhibit an artificial luminosity on his subjects, he use collage drawing and painting, in his compositions. Bivar’s work often focuses on capturing the vibrant colors of botanical specimen, showcasing a deep appreciation for the beauty and forms of the natural world.
His artwork speaks about his passion for botanic. His pieces are celebrated for their beauty, and ability to transport viewers to verdant landscapes teeming with life.

“Botanical gardens and Forests are also sanctuaries where we can find peace and solitude amidst nature”.