Kunstner

Olav Mathisen

Olav Mathisen (1990) jobber i hovedsak med olje, egg tempera og blekk på lerret. Tematikken i hans maleri varierer, men en fellesnevner er å vise til fragmenterte sider ved hverdagen (og da spesifikt billedverden) vi lever i. Mathisen prøver å vise til dette ved å jobbe med forenklede uttrykk, inspirert av den enorme bildestrømmen vi blir foret med, som han plasserer inn i både landskap og ulike konstruerte sosiale situasjoner. Han er inspirert av klassisk maleri, og prøver å kombinere det klassiske med forenklede figurer som han henter inspirasjon fra for eksempel figurer i bruksanvisninger. Her jobber han med hvordan farger og figurasjoner både fra forenklede eller naivistiske objekter kan kombineres med det klassiske maleriet. Mathisen vektlegger å vise prosessen i maleriet ved å vise synlige spor etter oppskissing for deretter å legge til elementer og flater som en collage. Han ønsker å utforske spenningen mellom det originale materialet og detaljert figurasjon, og jobber dermed med fragmenter både når det gjelder tematikk og prosess.

Shop

Shop Olav Mathisen
  • Silketrykk av Mathisen & Hojem

    Olav Mathisen & Ruben Hojem kr 3,885.00