Kunstner

Fredrik Wiig Sørensen

Fredrik Wiig Sørensen er en kunstner som bor og jobber i Bergen, som lager svært fargerike og unike verk med oljepasteller.

Dette sier Sørensen selv om sitt kunstnerskap:

Jeg arbeider figurativt, og bildene mine består gjerne av menneskelige skikkelser som stort sett er forvrengte eller abstraherte i uklare omgivelser og situasjoner. Jeg jobber tett på kunsthistorien, som kan blant annet sees på som en bevissthetshistorie om mennesket som gradvis har blitt istand til å danne seg et begrep om seg selv og sin plassering i verden; fra å beskrive det som står utenfor en selv, til å videre uttrykke sin egen natur og indre liv. Med dette i tankene forsøker jeg når jeg selv skaper bilder, å være i en noe løs og uhøytidelig dialog med kunsthistorien, både teknisk og tematisk – Hvor jeg til en hver tid undersøker mine egne holdninger til hva det vil si å skape bilder. 

Motivene mine starter ofte fra et kaotisk utgangspunkt, og jeg tillater meg å plukke fritt i fra kunsthistorien de ideer, teknikker og virkemidler jeg opplever at jeg har behov for i en gitt malerisk situasjon. Bildene mine kan derfor ofte være både tematisk og estetisk uavhengige av hverandre, men faller ofte tilbake til variasjoner over motiver som gjentar seg på tvers av kulturer og epoker.”

Shop

Shop Fredrik Wiig Sørensen
  • Utsolgt

    Kim’s Game – utsolgt

    Fredrik Wiig Sørensen