Kunstner

Anders Wunderle Solhøy

Anders Wunderle Solhøy fascineres av våre daglige omgivelser, rommene vi befinner oss i og gjenstandene som okkuperer dem, og utforsker disse gjennom tegning. Hans kunstnerskap består i all hovedsak av blekktegninger tegnet med tynne fineliner-penner, sjeldent tykkere enn 0,03 – 0,05 mm, med sporadiske innslag av farger. De fleste av tegningene er undersøkelser av hvordan romlige forløp kan gjengis med pennens kontante og lineære uttrykk, og hvilke muligheter som ligger i pennens begrensninger. Stilen hans er figurativ, men også illustrativ, med mange konvensjoner hentet fra tegneserier og ulike trykketeknikker.

“Jeg synes det er spennende å blande realistisk gjengivelse med grafisk mønsterdannelse, og utfordre meg på hvordan jeg kan fortolke ulike teksturer og skyggevirkninger nesten utelukkende ved bruk av linjer.”

De siste årene har Anders jobbet med en serie tegninger hvor han utforsker førstepersonsperspektivet, der hverdagssituasjoner skildres fra en jeg-persons ståsted. Motivene er inspirert av selvopplevde steder fra årene han var praktiserende arkitekt i Japan og Norge, ispedd lokale og popkulturelle referanser.

Shop

Shop Anders Wunderle Solhøy
  • Nyhet

    Bryter Brød

    Anders Wunderle Solhøy kr 3,360.00
  • Utsolgt

    Lokal Byge

    Anders Wunderle Solhøy